Volem les escoles bressol Jaén i Caspolino (Gràcia, Barcelona)

 

 

 

 Font: http://blocs.gracianet.cat/roig_i_alternatiu/2011/10/14/volem-les-escoles-bressol-jaen-i-caspolino/

 

En el procés d'ideació, planificació, redacció del projecte i construcció de qualsevol equipament públic sovint apareixen entrebancs i dificultats de tipus tècnic, econòmic, jurídic... El que permet superar-les és quelcom que es té o no es té: la voluntat, la decisió política de trobar-hi solucions. 

 

En el mandat anterior es van més que triplicar les escoles bressol i en totes hi va haver-hi traves i problemes a superar, alguns de molta dificultat com en el cas de l'EB Gat Negre. Sempre es van resoldre. Hi havia voluntat, coratge i una aposta molt nítida per donar resposta a les necessitats de moltes famílies gracienques: que l'educació de 0-3 anys sigui atesa amb qualitat i a un preu assequible dins de Gràcia. 

Quan el nou govern de la Generalitat de CiU va fer-se càrrec del Consorci d'Educació de Barcelona (60% Generalitat, 40% Ajuntament) i va trobar-se amb les dificultats a resoldre, simplement no hi va posar l'interès, les ganes, la voluntat de resoldre'ls. Pocs mesos desprès en vam saber el perquè: en declaracions del regidor de l'equip Trias quedava clara la voluntat (ara sí!) de no fer més escoles bressols públiques, fins i tot van arribar a dir que no es faria l'escola bressol de Jaen. 

Ara desprès de que les proposicions al Plenari del Districte sobre les escoles bressol resultessin guanyadores (votades sempre a favor per PSC, ICV-EUiA i UxB) no sabem on estem, si el govern Trias les tirarà endavant o no. Sabem que des del Districte s'ha tirat tota la culpa a "l'herència", desviant la responsabilitat clau (perquè era el moment de fer-ho) del Consorci d'Educació de Barcelona, on la Generalitat va deixar caure les escoles bressol - de la mateixa manera que ho ha fet en els pressupostos de la Generalitat del 2011 amb l'Escola Univers i IES Vallcarca, negant-lis la corresponent partida pressupostària per a la seva construcció... a l'espera d'un informe que justifiqui la seva construcció!!! 

Caldrà seguir fent tota la pressió possible perquè al més aviat possible siguin una realitat, que aquests solars que tant ha costat aconseguir per fer-hi equipaments públics s'omplin de les rialles dels infants, que el dret a una educació de qualitat no sigui un negoci, ni es privatitzi.

Les famílies que hi tenen el dret a portar els seus infants a les escoles bressol Jaén i Caspolino segueixen la lluita. Es reuneixen a l'AA.VV. de la Vila de Gràcia i han remés el següent correu i una carta. Aquí les teniu:


"Si ets una família afectada de les EBM Jaén o Caspolino, posa't en contacte amb nosaltres a l'email senseescolabressol@gmail.com i et comentarem les mesures que estem prenent. Gràcies. Famílies afectades EBM Jaén i Caspolino."


CARTA DE LES FAMÍLIES AFECTADES

Al sorteig del juny per l'assignació de plaça a les escoles bressol públiques de Gràcia, constaven dues escoles Caspolino i Jaén que encara no s'havien construït. La informació que l'IMEB donava en aquells moments a les famílies que havien de fer la preinscripció era que les escoles s'obririen al gener o febrer del 2012, i amb aquesta informació algunes famílies vam optar per posar com a primera opció una d'aquestes dues escoles. 

Després del sorteig, el següent pas era formalitzar la matricula, però les famílies de Jaén i Caspolino vam rebre un sms on ens comunicaven que ens avisarien per carta de la data de matricula. Al setembre vam rebre la carta, però aquesta era per avisar-nos que l'escola no s'inauguraria fins al curs vinent, al setembre del 2012 i on no se’ns oferia cap tipus de solució ni alternativa.

Arran d'això, les famílies ens hem anat buscant fins a constituir-nos en una plataforma d'afectats. Hem contactat amb el Col·lectiu Ronda i ens estan fent l'assessorament. A nivell legal no tenim gaires opcions perquè es tracta d'educació no obligatòria, però igualment tenim ganes de, com a mínim, fer molt soroll. Tenim el suport de les indignades de Gràcia, de l’associació de veïns de Gràcia que ens deixa el local per reunir-nos i de la coordinadora d’AMPAS de Gràcia, més enllà de la nostra causa particular, aquesta mobilització forma part de la lluita contra les retallades i per una escola pública de qualitat....

Bé doncs, a banda d’informar-vos del tema, també us volia demanar la vostra col·laboració, estem buscant famílies afectades per a ser quants més millors. Divendres volem bombardejar l’IMEB amb instàncies i necessitem trobar més famílies, si sabeu d’algú podeu reenviar-li aquest mail i dir-li que contacti amb nosaltres a la següent adreça: 
senseescolabressol@gmail.com

 

Facebook: Volem escoles bressols públiques 

  

 

Model d'instància a presentar:

 

 

>Punxeu aquí< per descarregar el modèl d'instància , que cada familia haurà d'adaptar amb les seves dades. Les parts en groc són les que heu de modificar, la resta mirem de deixar-la igual per entregar tots el mateix.

-S'han d'adreçar 3 instàncies: al l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Barcelona, al Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona (també està a la Pl. St. Jaume) i al Gerent de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Pl. Espanya, 5, 08014). 

- Heu de fer 3 documents, canviant l'encapçalament de dalt de tot.

- Heu d'anar al registre amb original i còpia (3x2= 6 instàncies) de cada document (l'original se'l queden ells i la còpia segellada us la quedeu)

- Podeu anar a qualsevol registre, també als districtes o directament a l'IMEB
- Les instàncies es poden presentar totes al mateix lloc (ajuntament, OAC del districte o a l'IMEB). Només hem de tenir molt en compte que a dalt de tot de la instància s'ha de posar clarament a qui s'adreça, perquè no es perdin per l'ajuntament. I, sobretot, no us oblideu de portar una còpia que us quedareu vosaltres i una altra còpia com a documentació per a la instància de l'IMEB.

MOLT IMPORTANT: L'hem d'entregar abans del dia 24 d'octubre!

 

 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Plaça Sant Jaume s/n Barcelona 08001XXX, major d‘edat, titular del document d’identitat número, XXX, veí del Carrer XXX, amb telèfon número XXX i correu electrònic: XXX, que actua en representació del seu fill/a: XXX, nascut el XXX, atentament EXPOSA:


EXPOSICIÓ DE FETS

Primer: L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà del Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació, assignà al meu fill XXX una plaça a l’EBM XXX, durant el procés d’inscripció el passat mes de juny d’enguany.

Segon: Expressament es comunicà que l’inici del curs escolar es demoraria fins el 30 de gener de 2012.

Tercer: L’Institut Municipal d’Educació ens fa saber, per mitjà d’un comunicat del Director de Centres de 14 de setembre de 2011, que l’EBM Jaén no es posarà en funcionament durant el curs 2011-2012, tal com estava inicialment previst (30/01/12).

No estant d’acord amb l’esmentada comunicació, per mitjà de la present es formula la següent:

PETICIÓ

I.- En primer lloc, tal com ens demaneu a l’esmentada carta, us fem saber la nostra voluntat de mantenir la plaça escolar adjudicada. // En primer lloc, expressar que el nostre fill l'any vinent ja tindrà l'edat d'anar a l'escola primària i, per tant, no farà servir la plaça que, com ens demaneu en la carta esmentada, tindria reservada per a l'any vinent a l'EBM Jaén. Malgrat això, volem que el seu germà petit pugui tenir els 40 punts addicionals corresponents a l'existència d'un germà escolaritzat al centre, en la preinscripció per al curs 2012-2013.

Respecte aquest punt, fem la petició complementària a l’IMEB que reconegui de forma escrita que el nostre fill té una plaça adjudicada en aquest centre (fins ara només tenim un sms).

II.- En segon lloc, demanen a l’autoritat competent que realitzi les gestions oportunes, amb la correcta planificació temporal, per què l’EBM XXX es posi en funcionament el primer dia del curs 2012-2013.

És per això que fem la petició de crear una Comissió de Seguiment del procés d’adjudicació i construcció de la nova escola bressol, en la qual hi hagi representades les famílies afectades i els tècnics del Consorci d'Educació de Barcelona responsables del projecte, i que es reuneixi mensualment per fer-ne el seguiment.


III.- En tercer lloc, demanem que es doni una solució temporal a la no construcció de l’EBM XXX durant el curs 2011-2012, com a mínim a partir del 30/01/2012, data prevista inicialment per la posta en marxa del centre.

Entre d’altres, realitzem les següents propostes temporals (entre el 30/01/2012 i la finalització del curs), les quals demanem siguin degudament estudiades, i discutides amb tots els afectats:

1)     Realitzar una instal·lació de mòduls prefabricats (barracons) en algun espai disponible en el barri de Gràcia. La ubicació podria ser en algun solar propietat de l’Ajuntament en desús (per exemple, al carrer Progrés, 39) o en algun altre espai públic (per exemple, solar per a la construcció del CEIP Univers i altres equipaments) o, fins i tot, en algun solar desocupat actualment al mateix carrer Jaén.

2)     Lloguer de pisos/locals al barri de Gràcia i equipar-los de forma provisional com a escola bressol. Actualment tots sabem que existeix una bona oferta de lloguer, de forma que seria possible trobar una bona ubicació, encara que fos separant grups (P0, P1, P2).

3)     Ocupació i equipament d’algun edifici/espai municipal sense ús, així com aules sense ús, si n’hi ha, en altres escoles.

4)     Ampliar el nombre de places en altres escoles del districte i/o properes al districte, ampliant també el personal i material docent necessari.

5)     En cas que no fos possible cap d’aquestes o altres solucions temporals, donar un ajut econòmic als pares afectats. Aquest ajut el quantifiquem de la següent manera:
-          El preu públic mensual d’una plaça per al curs 2011-2012 és de 269,30€/mes.
-          El preu mitjà d’una plaça privada (en el mateix horari i prestacions) és de 500€/mes.

Per tant, estimem una ajuda de 500 - 269,30 = 230,70€/mes (entre el 01/02/2012 i el 13/07/2012). En total, 230,70€ x 5,5 mesos = 1268,85€ per família.

6)     Qualsevol altra actuació no prevista en els punts anteriors, sempre i quan es donés una solució consensuada amb els pares afectats, almenys a partir del 30/01/2012.


Esperant una resposta del Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Barcelona, signa aquest document, a Barcelona, a deu d’octubre de dos mil onze
Signat: XXX,
Mare/Pare/tutor del menor XXX

UNITED FOR GLOBAL CHANGE OCTOBER 15TH

És temps d'unir-se. És temps de que ens escoltin. Es tiempo de unirse. Es tiempo de que ellos escuchen. It´s time for us to unite. It´s time for them to listen. il est temps pour nous de nous unir. Il est temps pour eux d'écouter Die Zeit ist gekommen uns zu vereinigen. Die Zeit ist da, wo jene uns zuhören müssen.


El 15 d’octubre de 2011 ciutadans i ciutadanes de tot el món sortirem al carrer per mostrar la nostra indignació per la pèrdua dels nostres drets a mans de l’aliança entre les grans corporacions i la classe política.

Sota la pressió del poder financer, els nostres governants treballen pel benefici d’uns pocs, sense que els importi el cost social, humà o mediambiental que això pugui generar. Promovent guerres amb finalitats econòmiques i portant a la misèria a pobles sencers, les classes dirigents ens despullen del nostre dret a una societat lliure i justa.

Per això us convidem a unir-vos a aquesta lluita pacífica, difonent el missatge de que junts som capaços de canviar aquesta intolerable situació. Prenguem els carrers el 15 d’octubre. És hora que se’ns escolti. 

¡Units farem sentir les nostres veus!

Sents el cant de la gent...
Sents el cant de la gent
perdut a la vall de la nit?
És la música d’un poble
que està ascendint cap a la llum.
Per als condemnats de la terra
hi ha una flama que mai mor.
Fins i tot la nit més fosca acabarà
i el sol sortirà.
Ells tornaran a viure en llibertat
al jardí del Senyor.
Ells aniran darrere de la reixa de l’arada
i llençaran l’espasa.
La cadena es trencarà
i tots els homes tindran la seva recompensa.
Vols unir-te a la nostra croada?
Qui serà fort i es quedarà amb mi?
En algun lloc més enllà de la barricada
hi ha un món que desitges veure?
Sents el cant de la gent?
Digues, en sents els tambors llunyans?
És el futur que ells porten
quan arribi el demà!
Vols unir-te a la nostra croada?
Qui serà fort i es quedarà amb mi?
En algun lloc més enllà de la barricada
hi ha un món que desitges veure?
Sents el cant de la gent?
Digues, en sents els tambors llunyans?
És el futur que ells porten
quan arribi el demà …
El demà arriba ja!